Riks- och mästerskapläger Marstrand anmälan öppen till och med 12 maj

  • 8 maj 2024

Nu är vi tillräckligt många så att vi kommer att kunna arrangera Riks- och mästerskapslägret i Marstrand 8-9 juni. 

Vi har fortfarande platser kvar och kommer att hålla anmälan öppen fram till och med söndagen den 12 maj. Vi hoppas på fler anmälningar!

Du hittar anmälan på Svenska E-jolleförbundets hemsida. 

https://www.europeclass.se/anmalningar/

Mer information om lägret hittar du här: 

https://www.europeclass.se/traning-och-lager/riksmasterskapslager-8-9-juni-2024/