Regler för representationslag

Regler för representationslag

Som medlem av ett representationslag i ett mästerskap representerar du E-jolleförbundet och Svenska Seglarförbundet.
Därför finns det vissa regler som måste respekteras och som regleras i ett seglingskontrakt mellan dig som seglare och E-jolleförbundet.

Seglingskontraktet - som är lika för alla mästerskap finner du här.
 

Övriga regler finner för deltagande finner ni här

Försäkring.
Seglaren ska ha giltig personlig försäkring för olycksfall och ansvar.
Ange försäkringsbolag och försäkringsnummer vid anmälan då arrangören vill ha det redan vid anmälan.

Seglaren ska också inneha Europeiskt Försäkringskort (kan beställas på www.fk.se).
Direktlänk.

Tävlingslicens

Länk till SSF