Trimtips

Länkar till trimtips och guider.

SSF har en guide i sin webshop "Fartträning Ostadgade båtar", som är framtagen för främst E-jolle.

Ostagade båtar E-jolle PDF

Danske toppseglaren Jonas Ullman förklarar hur du ska trimma ditt segel under olika förhållanden samt förklarar samspelet mellan segel och mast. (utgiven 2021)

Europe Trim Guide - Jonas Ullman  (UK Sail Denmark)

Äldre dokument

E-jolle tränare Är din mast och segel i harmoni?

Faster Europe sailing

Riggingguide

WB-Sails Europe trimguide