Styrelsen

Styrelsen

 

Svenska E-jolleförbundets styrelse 2023

Ordförande   Kontakt:  
Mikael Skoog KBS 0735-250004 email
Sekreterare      
Marie Thenander  JKV 0732-802219 email
Kassör      
Charlotte Eklöf BOJK 0705-493247 email
Tävlings & Mätansvarig      
Folke Arvdsson KKKK 070-2904286 email
Tränings & Resultatansvarig      
Anna-Maria Sameus  RÖSS   email
Informationsansvarig      
Mikael Skoog KBS 0735-250004 email
Övriga ledarmöten      
Karin Koritz Gottskär 0709-570057 email
Per Mildner  BOJK   email
Håkan Sandgren HJBK   email
       
Klasstränare      
Axel Pantzare   073-6419001 email
       
Seglar representanter      
Johan  Kylebäck HjBK   email
Nanna Nerhagen SSDV   email