Anmälan Mästerskap 2020

Anmälan Mästerskap 2020

 

Allmänt för anmälan och deltagande:

Svenska E-jolleförbundet anmäler alla nominerade svenska VM, JEM och JNoM-seglare till själva mästerskapen och betalar in anmälningsavgiften för mästerskapen.

Nominerade seglare hittar du via länken här eller under fliken Representationslagen/Nominering till mästerskap 2020.

Anmälnings datum för ordinarie nominering: senast fredagen d 5 juni. Därefter går platsen vidare till nästa seglare på rankingen enligt SEF uttagningsregler. Dessa seglare önskar vi svar ifrån inom ett dygn för att kunnage fler seglare chansen.

Det är seglarens ansvar att kontrollera sin nominering på hemsidan då ingen övrig information skickas ut.

Seglaren måste anmäla sig till Svenska E-jolleförbundet via mail ejolleforbundet@gmail.com och skall betala den av SEF’s styrelse bestämda avgiften för JEM 5.000 kr som ska finnas SEF tillhanda för senast 7 juni. 

Betalning sker via plusgiro 72 33 80-2.

I avgiften ingår anmälningsavgift samt kostnader för all coachning under mästerskapet. 

Seglarkontrakt: Underskrivet Seglarkontrakt skall finnas på SEF’s kansli ihop med anmälan för att anmälan skall vara fullständig. Detta kan scannas/ fotas och mailas till SEF´s kansli  ejolleforbundet @gmail.com.  

Vid återbud eller ofullständig anmälan uppdateras listan på hemsidan som fylls på med nästa seglare ifrån aktuell ranking efter Elitserie 3-2019 på KSSS.

OBS: Viktigt att ni fyller i Entryform innan JEM

Din anmälan ska förutom namn innehålla följande;

Segelnummer

E-mail

Mobil

Mobil förälder

Om plats för tält eller husvagn/bil önskas

Frukost o lunchpaket Ja/nej

Hemadress

Klubb

Födelsedatum ÅÅMMDD

Klädstorlek (128, 140, 152, 164, XS, S, M, L, XL, XXL)

 

Wild Card

Du som är född 2001 eller senare har möjlighet att söka wild card för JEM.

Skriv din ansökan med en kort motivation och skicka den senast söndag 31 maj till E-jolleförbundet via mail ovan.

Med vänliga hälsningar! SEF’s Styrelse.