Höstens Rookieläger

  • 7 aug 2023

Under hösten kommer två rookieläger som riktar sig till nya seglare i klassen genomföras. Det första i Gottskär 2-3 September vilket riktar sig till seglare i Göteborgs och skåne regionen. Det andra rookielägret arrangeras av UKF 16-17 September i Uppsala och riktar sig till seglare i Stockholmsregionen.

 

Klasstränare Axel är med på båda lägrena, mer info och anmälan finns under "Träning och Läger"